Pension Polaris
52-30-3 Sattomonai-genya Teshikaga-town Kawakami-gun Hokkaido.